Търговия с горива на едро

Извършваме директни доставки на горива със собствен транспорт. Нашите цистерни са специализирани по ADR изискване и са оборудвани с GPS системи, за да можем да извършваме транспорт и на горива за отопление. С тях можем да Ви осигурим транспорт на светли горива до всяка точка на България.

Видове горива, които предлагаме: 

А) Автомобилен бензин

Б) Горива за дизелови двигатели

В) Биодизел

Г) Газьол за промишлени и комунални цели

Д) Газьол за извънпътна техника и трактори

Е) Горива за отопление