Международен превоз на пътници

Най - новото направление в транспортната ни дейност е превозът на пътници в страната и чужбина. Превозните средства, с които разполагаме, покриват всички европейски стандарти за превоз на пътници и са гаранция за бързо, безопасно и комфортно пътуване до всяка точка на Света.